Hakkımızda

İhtiyaç sahibi talebelerin her bakımdan korunması, maddi, manevi anlamda yardımcı olunması Hadımköy eğitim ve kültür derneği’nin temel görevidir. Hayır sahiplerinin yaptıkları yardımların ihtiyaç sahibi talebelere ulaştırılması için bir köprü olarak eğitim alanındaki her kademeden talebenin ihtiyaçlarının karşılanması, iaşe ve ibatelerinin sağlanması için çalışmaktadır.

Hadımköy eğitim ve kültür derneği talebe yurtlarında talebelerimizin barınacakları talebe yurtları inşa edilmekte, uygun bir şekilde tefriş edilmektedir.

Vizyon & Misyon

Vizyonumuz
“İlmi satırdan sadra intikal ettirip yaşatacak bir nesil yetiştirmek.”

Gayemiz

“Öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini her bakımdan korumak, onlara maddeten ve manen yardımcı olmak.”

Misyonumuz

“Eğitim, kültür sağlık ve sanatla ilgili faaliyetlere destek olmak, öğrenciler ile ihtiyaç sahiplerini her bakımdan korumak, onlara maddeten ve manen yardımcı olmak.”

Faaliyetler

Hadımköy eğitim ve kültür derneğine ait okul öncesi ve sonrası eğitim kurumlarının inşaları, işletmeleri derneğimize ait iktisadi işletmeler vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu okullarda okumakta olan talebelerden ihtiyaç sahibi olanların okul masrafları derneğimiz tarafından karşılanmaktadır.

Yeni yurt projemiz

Hadımköy eğitim ve kültür derneği temel görevleri itibari ile eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında faaliyetlere destek olmaktadır.

Online Bağış Sistemimiz ile de Talebelerimiz ile Sizin Aranızda Bir Köprü Oluyoruz.

Hadımköy eğitim ve kültür derneği talebe yurtlarında talebelerimizin barınacakları talebe yurtları inşa edilmekte, uygun bir şekilde tefriş edilmektedir.

Derneğimiz faaliyetini icra edebilmek için burs, sadaka gibi her türlü yardımı web sitemiz üzerinden de kabul etmektedir.

Yapacağınız küçük yardımlar ile büyük işler başarabiliriz.

Yurt inşaatımızın son hali

İletişim

Hadımköy eğitim ve kültür derneği

(Bize aşağıdan mesaj gönderebilirsiniz)

Hadımköy - İletişim

1 + 6 = ?